Plan van aanpak Monitor doelgroepen Integraal Zorgakkoord

Het ‘Plan van aanpak Monitor doelgroepen Integraal Zorgakkoord’ beschrijft de planning en inhoud voor de eerste versie van de monitor. En van de werkagenda met plannen voor latere versies. Het plan van aanpak is tijdens het Bestuurlijk Overleg Integraal Zorgakkoord (BO IZA) van 11 september 2023 akkoord bevonden door de IZA-partijen.

Afspraak uit Integraal Zorgakkoord

Het plan van aanpak is de uitwerking van de afspraak van partijen in het IZA om uitkomsten te monitoren. Het doel is om de komende 5 tot 10 jaar te volgen wat de effecten zijn van alle inspanningen op de gezondheid van mensen en op de financiële en personele houdbaarheid van het zorgsysteem.

De 5 doelgroepen die we volgen

Het plan van aanpak beschrijft wat we gaan meten en hoe. Dit doen we voor 5 verschillende doelgroepen:

  • mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden;
  • mensen met psychische problematiek;
  • mensen met hart- en vaatziekten of risico daarop;
  • mensen met kanker of risico daarop;
  • ouderen met een kwetsbare gezondheid.

Rollen, verantwoordelijkheden en regie

Het Zorginstituut coördineert en voert deze monitor uit. Dit doen we in nauw overleg met alle IZA-partijen, aangevuld met inhoudelijke experts en relevante veldpartijen. Het BO IZA is opdrachtgever. IZA-partijen kunnen de bevindingen die voortkomen uit de monitor agenderen voor het BO. Versie 1 van de monitor staat online op de website Regiobeeld.nl. In de loop van 2024 en 2025 worden de indicatoren geüpdatet. Ook worden in overleg met IZA-partijen nieuwe indicatoren toegevoegd. Het streven is dat deze monitor ook doorgaat na de looptijd van het IZA.