Monitor Doelgroepen IZA: een scherpe blik op gezondheid en zorg

Zorginstituut Nederland heeft met hulp en input van tientallen partijen in de zorg een ‘Monitor Doelgroepen IZA’ ontwikkeld. De monitor is een hulpmiddel waarmee onder meer tussen zorgkantoorregio’s en op provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg kan worden vergeleken voor mensen met kanker, hart en vaatziekten, mensen in de GGZ, kwetsbare ouderen en zorg voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden. Dit zijn de 5 focusgebieden van het Integraal Zorgakkoord waar de uitdagingen het grootst en meest acuut zijn om de zorg voor iedereen toegankelijk, goed en betaalbaar te houden.

De foto toont een groep oudere dames die bewegingsoefeningen doen (zwaaien met armen) in een gymzaal, met midden in beeld een dame met kort wit haar, een bril met een dun koperkleurig montuur en een hardroze colltrui.
Beeld: ©ANP

Vergelijken van zorgkwaliteit en uitkomsten van zorg

De monitor is een van de afspraken uit het Integraal Zorgakkoord (IZA). Het is een onlinedashboard om per IZA-focusgebied de toegankelijkheid, uitkomsten en kwaliteit van zorg per zorgkantoorregio te vergelijken, maar ook op provinciaal, gemeentelijk en andere niveaus zijn cijfers te vinden. De monitor vergelijkt zorgkwaliteit en uitkomsten van zorg op basis van meerdere indicatoren. Daarnaast zijn er indicatoren die inzichtelijk maken waar in Nederland leefstijlfactoren, zoals roken en overmatig alcoholgebruik, vaker of juist minder vaak voorkomen. Zo is te zien waar meer of minder risico’s zijn voor bijvoorbeeld het ontwikkelen van hart- en vaatziekten.

‘Vergelijken en bijsturen op passende zorg’

De Monitor Doelgroepen IZA blijft in ontwikkeling. De versie die nu online staat is een zogeheten nulmeting en bevat data vanaf 2019 tot 2022, en voor een enkele indicator data uit 2023. In de zomer van 2024 komen er nieuwe data bij en het Zorginstituut blijft de monitor updaten met actuele data. Over een aantal jaren zal de monitor voor de 5 focusgebieden een nauwkeurig vergelijkend beeld bieden van hoe de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg zich ontwikkelt binnen Nederland, welke trends zichtbaar zijn en waar regionale verschillen en knelpunten zitten. “De monitor vergroot de transparantie hoe zorg en gezondheid binnen de 5 focusgebieden ervoor staan”,  aldus projectleider Jan-Willem Dik van het Zorginstituut. “We hopen vooral dat zorgregio’s de waarde van de monitor inzien, als instrument waarmee ze hun eigen vooruitgang kunnen vergelijken en bijsturen op passende zorg, als dat laatste nodig blijkt.” 

Samenwerking met veel zorgpartijen

Alle indicatoren waarmee de monitor is opgebouwd, zijn geselecteerd en vastgesteld in samenwerking met zo’n 50 betrokken partijen: patiëntenverenigingen, zorgverleners, zorgorganisaties, kennisinstellingen en zorgverzekeraars. Voorbeelden van indicatoren zijn het aantal mensen dat in een bepaald jaar specialistische GGZ-zorg zonder verblijf ontving of het waarderingscijfer voor hun behandeling van cliënten in de GGZ. Voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden worden de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg gemonitord met een indicator die laat zien welke huisartsenpraktijken werken met langere consulten. ‘Meer Tijd Voor de Patiënt’ is een van de afspraken uit het IZA. 

Administratieve lastendruk monitor is nul

De administratieve lastendruk van de monitor is nul. Alle data zijn afkomstig uit bestaande bronnen, zoals het CBS, IKNL, GGD, het RIVM, de Nederlandse Zorgautoriteit,  Patiëntenfederatie Nederland, het Trimbos-instituut en het Zorginstituut. 

De monitor (versie 1.0) is online te raadplegen op de website Regiobeeld van het RIVM

Over Zorginstituut Nederland

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is verplicht om een zorgverzekering te hebben. Zorginstituut Nederland is een overheidsorganisatie met als belangrijkste taak het samenstellen van het basispakket van de zorgverzekering. Hierbij maken we ingewikkelde, maar noodzakelijke keuzes om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland goede zorg kan krijgen. Nu en in de toekomst.