Weesgeneesmiddelenarrangement eculizumab (Soliris®) en ravulizumab (Ultomiris®) bij de indicatie PNH

Voor eculizumab (Soliris®) en ravulizumab (Ultomiris®) bij paroxismale nachtelijke hemoglobinurie (PNH) heeft het Zorginstituut een zogenaamd weesgeneesmiddelenarrangement opgesteld. Het arrangement is een set afspraken met de beroepsgroep om de (kosten)effectiviteit van een bepaald middel te optimaliseren door de kwaliteit van zorg transparant te maken, de effectiviteit te optimaliseren en de kosten te reduceren. Deze set van afspraken is een voorwaarde voor toelating tot de basisverzekering.

Pakketbeheer weesgeneesmiddelen

Eind 2015 heeft het Zorginstituut het rapport ‘Pakketbeheer weesgeneesmiddelen’ uitgebracht. Hierin is opgenomen dat als wij na weging van de pakketprincipes tot de conclusie komen dat het wenselijk is een weesgeneesmiddel toe te laten tot de basisverzekering, het van belang is dit (vanwege de hoge kosten en/of ongunstige kosteneffectiviteit) op een verantwoorde wijze te doen. Om de toegankelijkheid
van weesgeneesmiddelen te waarborgen, de doelmatige inzet ervan te bevorderen en zo de risico’s voor de basisverzekering te beheersen.

Weesgeneesmiddelenarrangement eculizumab (Soliris®) bij de indicatie aHUS

Eerder is al een weesgeneesmiddelenarrangement opgesteld voor eculizumab (Soliris®) bij de zeldzame aandoening aHUS. Dat arrangement is in 2017 vastgesteld.