Pakketadvies eculizumab (Soliris®) bij paroxismale nachtelijke hemoglobinurie (PNH) - herbeoordeling

Ook bij de herbeoordeling adviseert het Zorginstituut de minister van VWS om eculizumab voor de indicatie PNH niet langer te vergoeden vanuit de basisverzekering. Het middel heeft wel een therapeutische meerwaarde, maar is erg duur. De verhouding tussen de kosten en effecten is zeer ongunstig, waardoor de impact op het zorgbudget te groot is.
De minister heeft na het advies van het Zorginstituut met de fabrikant onderhandeld over een lagere prijs. In mei 2018 is er een akkoord bereikt. Eculizumab (Soliris®) bij PNH wordt vanaf dat moment onder voorwaarden vergoed uit het basispakket.

Mei 2018: Onderhandelen over prijs

De verhouding tussen de kosten en effecten van eculizumab bij PNH is zeer ongunstig. Daarom adviseert het Zorginstituut de minister van VWS om over de prijs van het middel te onderhandelen.
De minister heeft dit advies overgenomen en heeft in mei 2018 een akkoord bereikt met de fabrikant over een prijsverlaging. De afspraken gelden zowel voor de behandeling van PNH als bij de behandeling van atypisch Hemolytisch Uremisch Syndroom (aHUS).

Oktober 2020: Weesgeneesmiddelenarrangement afgesproken

In oktober 2020 heeft het Zorginstituut voor eculizumab bij de zeldzame aandoening PNH een zogenaamd weesgeneesmiddelenarrangement opgesteld. Het arrangement is een set afspraken met de beroepsgroep om de (kosten)effectiviteit van een bepaald middel te optimaliseren door de kwaliteit van zorg transparant te maken, de effectiviteit te optimaliseren en de kosten te reduceren. Deze set van afspraken is een voorwaarde voor toelating tot de basisverzekering. In oktober 2017 heeft het Zorginstituut de betrokken partijen geïnformeerd over de voorwaarden die zijn gesteld in het weesgeneesmiddelenarrangement voor eculizumab bij aHUS.

Eerdere beoordeling eculizumab (Soliris®) bij PNH

Het Zorginstituut heeft in 2016 al een beoordeling gedaan over eculizumab (Soliris®) bij PNH. Toen adviseerde het Zorginstituut om bij de fabrikant een adequate kosteneffectiviteitsanalyse en inzicht in de prijsopbouw te bedingen.