Notitie Zorg door het cliëntnetwerk en PGB

Deze notitie bevat de juridische onderbouwing bij een advies van het Zorginstituut aan de Stichting Klachten en Geschillen (SKGZ). Het gaat om geschillen tussen verzekerden en zorgverzekeraars, waarbij de verzekeraar vindt dat bepaalde zorg niet uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) kan worden vergoed. In sommige geschillen zien we dat zorgverzekeraars zorg afwijzen. Zij vinden dat het netwerk die zorg moet leveren en dat daarom geen vergoeding uit de Zvw kan worden gegeven. Het Zorginstituut heeft geadviseerd dat zorg door het netwerk niet kan worden afgedwongen op basis van de Zvw. Het wel of niet vergoeden van zorg kan daarom ook niet afhangen van de vraag of het netwerk van de verzekerde die zorg kan leveren. 

De SKGZ behandelt klachten van consumenten over de zorgverzekering. Het Zorginstituut heeft de wettelijke taak om advies te geven als het gaat om zorg uit het basispakket. Maar de SKGZ is niet verplicht om zo’n advies op te volgen.