Zinnige Zorg - Implementatieagenda VB en probleemgedrag

In de verdiepingsfase inventariseert het Zorginstituut samen met alle partijen die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag  welke verbeteringen in het zorgtraject mogelijk zijn. De tweede vervolgbijeenkomst hiervoor vond digitaal plaats op 18 januari 2021.

Resultaat bijeenkomst

Tijdens deze bijeenkomst hebben de betrokken partijen de implementatieagenda verder aangescherpt voor verbetering van de praktijk van beeldvorming en diagnostiek voor mensen met een VB en probleemgedrag.