Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ

Het ‘Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ’ beschrijft de kwaliteitsnormen waaraan een zorgaanbieder moet voldoen om de zorg voor de individuele cliënt in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) te organiseren. De nadruk ligt daarbij op de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de indicerend en coördinerend regiebehandelaar en van andere zorgverleners in de verschillende onderdelen van het zorgproces. Ook formuleert het ‘Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ’ kwaliteitseisen op het gebied van leren en verbeteren.

Het Zorginstituut heeft het ‘Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ’ op 15 december 2020 opgenomen in het Register op Zorginzicht.nl. Daarmee is dit statuut de landelijke norm voor de GGZ.

2 vormen van regiebehandelaarschap

Het doel van het ‘Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ’ is beschrijven wat zorgaanbieders moeten organiseren om goede GGZ te kunnen geven. Het kwaliteitsstatuut biedt partijen in de GGZ vooral duidelijkheid en richting in het regiebehandelaarschap. Het onderscheidt daarbij 2 rollen, namelijk indicerend regiebehandelaar en coördinerend regiebehandelaar. Het statuut beschrijft ook:

  • de taken, verantwoordelijkheden en benodigde competenties van de regiebehandelaren;
  • 4 categorieën van complexiteit in de GGZ.

Hiermee kunnen een cliënt en de zorgverleners die betrokken zijn bij het zorgproces van die cliënt, samen bepalen welke rol voor elke zorgverlener de beste is.

Leren en verbeteren

Samen leren en verbeteren is onmisbaar voor het leveren van goede zorg. Daarom bevat het  ‘Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ’ ook een aantal kwaliteitseisen om te stimuleren dat zorgverleners samen reflecteren op de verleende zorg, en kennis en ervaringen uitwisselen.

Het vervolg

Het is nu aan zorgverleners en hun organisaties om aan de slag te gaan met de implementatie van het ‘Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ’. De Kwaliteitsraad (een onafhankelijke commissie van het Zorginstituut) geeft daarvoor een aantal opdrachten en aanbevelingen. Hiermee kunnen cliënten, zorgverleners en zorgverzekeraars aan de slag gaan om dit ‘Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ’ in de praktijk te implementeren.

Alle partijen die betrokken zijn bij de GGZ, moeten dit kwaliteitsstatuut vóór 1 januari 2022 implementeren. Dit houdt onder andere in dat alle zorgaanbieders op basis van het ‘Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ’ een eigen kwaliteitsstatuut moeten maken. Dit is verplicht. In dat eigen statuut staat hoe een zorgaanbieder vorm en inhoud geeft aan de kwaliteitsnormen van het ‘Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ’.

Doorzettingsmacht van Zorginstituut Nederland

Het ‘Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ’ is tot stand gekomen nadat partijen in de GGZ in 2019 geen consensus konden bereiken over de rol en taken van de regiebehandelaar in het ‘Model Kwaliteitsstatuut GGZ’. Zorginstituut Nederland heeft vervolgens doorzettingsmacht ingezet en de Kwaliteitsraad gevraagd het ‘Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ’ te ontwikkelen en aan te bieden voor opname in het openbare Register. Het Zorginstituut heeft het ‘Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ ’ op 15 december 2020 opgenomen in het Register op Zorginzicht.nl.