Dossiereisen aanvraag voor voorwaardelijke toelating weesgeneesmiddelen, conditionals en exceptionals

Bij het indienen van een dossier voor voorwaardelijke toelating van weesgeneesmiddelen, conditionals en exceptionals, moet aan de voorwaarden worden voldaan die beschreven staan in bijgaand document.

Aanvragen

Voor het aanvragen van de voorwaardelijke toelating moet het 'Aanvraagformulier voorwaardelijke toelating weesgeneesmiddelen, conditionals en exceptionals' gebruikt worden.

Het volledig ingevuld aanvraagformulier kan per e-mail worden gestuurd naar: VTgeneesmiddelen@zinl.nl.

De volledige procedure staat beschreven in het document ' Procedure voor het starten van een voorwaardelijke toelating weesgeneesmiddelen conditionals exceptionals'.