Manifest en eindrapport Burgerforum ‘Keuzes in de zorg’

Welke zorg willen we voor elkaar betalen? En welke overwegingen vinden Nederlanders daarbij belangrijk? De antwoorden hierop staan in het manifest en het eindrapport van het Burgerforum ‘Keuzes in de zorg’. De documenten zijn op 21 juni aangeboden aan de voorzitters van Zorginstituut Nederland, de vaste Kamercommissie VWS en de Patiëntenfederatie.

Burgerforum

24 deelnemers (een afspiegeling van de samenleving) kwamen gedurende 3 weekenden bij elkaar in het najaar van 2017. Onder begeleiding van onderzoeksbureau Motivaction discussieerden zij met elkaar over concrete casussen en dilemma’s met betrekking tot het vergoeden van medische behandelingen in Nederland.

Advies aan de overheid

Het manifest geeft een advies aan de overheid over het maken van de juiste keuzes bij de vergoeding van zorg. Het beschrijft welke overwegingen men belangrijk vindt, en welke zorg wel of juist niet vergoed zou moeten worden. Ook spreken de betrokkenen zich uit over het betrekken van burgers bij keuzes in de zorg. Het eindrapport biedt een verdieping van deze bevindingen.