Presentatie van manifest Burgerforum ‘Keuzes in de zorg’

Welke zorg willen we voor elkaar betalen? En welke overwegingen vinden Nederlanders daarbij belangrijk? Dat wordt duidelijk tijdens de presentatie van het eindrapport van het Burgerforum ‘Keuzes in de zorg’ op 21 juni in Nieuwspoort in Den Haag. Het manifest wordt aangeboden aan de vaste Kamercommissie VWS en aan de bestuursvoorzitter van het Zorginstituut – Arnold Moerkamp.

op het beeld zijn mensen te zien bij een bijeenkomst

Overwegingen van burgers

In het manifest geeft een afspiegeling van de samenleving een advies aan de overheid over het maken van de juiste keuzes bij de vergoeding van zorg. Het beschrijft welke overwegingen men belangrijk vindt, en welke zorg wel of juist niet vergoed zou moeten worden. Ook spreken de betrokkenen zich uit over het betrekken van burgers bij keuzes in de zorg. Het eindrapport biedt een verdieping van deze bevindingen. Na de presentatie van de uitkomsten van het Burgerforum reflecteren vertegenwoordigers van het Zorginstituut en de Patiëntenfederatie tijdens de bijeenkomst op de beleidsimplicaties van dit advies.

Wel of geen vergoeding van zorg

In het manifest geven de deelnemers hun advies aan de overheid over deze keuzes. Men geeft aan welke overwegingen men belangrijk vindt, en welke zorg wel of juist niet vergoed zou moeten worden. Het doel: besluitvorming over de vergoeding van zorg die goed aansluit bij de waarden en overwegingen van burgers. Deelnemers vinden het onvermijdelijk dat kosten van behandelingen een rol spelen bij beslissingen. De kosten moeten afgewogen worden tegen de baten, zo niet dan is volgens sommigen “het hek van de dam”. Ook spreekt men de medemens nadrukkelijk aan op haar eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid, zodat zorg alleen wordt gebruikt als het echt nodig is. Ook is men kritisch over behandelingen die niet medisch noodzakelijk zijn. Om ongepast gebruik van zorg te voorkomen vindt men dat patiënten bij bepaalde aandoeningen de eerste behandelingen zelf moeten betalen, zoals bij fysiotherapie. Deelnemers zijn daarentegen sterk solidair met patiënten die getroffen worden door een ernstige ziekte.

Ook Zorginstituut voelt zich aangesproken

Arnold Moerkamp: "Wij voelen ons als Zorginstituut aangesproken. We zullen nieuwe wegen vinden voor burgerbetrokkenheid bij onze beslissingen. Ik denk dat we vooral op vraagstukken die betrekking hebben op hóe wij tot onze beslissingen komen burgerengagement zouden kunnen organiseren. Bijvoorbeeld: hoe moet het Zorginstituut omgaan met de verhouding tussen wat een behandeling kost en wat het oplevert, hoe moet het Zorginstituut wegen of het collectief verzekeren van zorg echt noodzakelijk is of hoe moet het Zorginstituut zijn beslissingen wegen als de totale budgetimpact heel groot is."