Overzicht zorgactiviteiten met aanspraakcode Zvw

Dit document geeft een overzicht van alle zorgactiviteiten waaraan ‘aanspraakcodes’ zijn gekoppeld in het DBC-bekostigingssysteem voor medisch-specialistische zorg. Dit overzicht verduidelijkt de beperkingen of uitsluitingen van de aanspraak op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) in relatie tot het DBC-bekostigingssysteem. Aanspraakcodes zijn toegekend op basis van de wet- en regelgeving en standpunten die het Zorginstituut heeft uitgebracht. Zorgactiviteiten zonder aanspraakcode zijn niet opgenomen in dit overzicht. Maar dat betekent niet dat er geen beperkingen of uitsluiting van toepassing kunnen zijn voor deze zorgactiviteiten. In het document staat meer informatie hierover.

Meer weten?

Zorginstituut Nederland heeft publicaties uitgebracht over:

Informatie over de dbc-systematiek vindt u op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ook hebben het Zorginstituut en de NZa een gezamenlijke circulaire uitgegeven. Hierin staat uitleg over hoe bekostiging en aanspraak zich tot elkaar verhouden.

Download 'Overzicht zorgactiviteiten met een aanspraakcode Zvw 6 februari 2024 (actuele versie)'

PDF document | 64 pagina's | 1,9 MB

Publicatie | 01-01-2024

Download 'Overzicht zorgactiviteiten met een aanspraakcode Zvw 1 januari 2024 (oude versie)'

PDF document | 62 pagina's | 1,9 MB

Publicatie | 01-01-2024

Download 'Overzicht zorgactiviteiten met een aanspraakcode Zvw 18 juli 2023 (oude versie)'

PDF document | 59 pagina's | 1,8 MB

Publicatie | 01-01-2024

Download 'Overzicht zorgactiviteiten met een aanspraakcode Zvw 28 februari 2023 (oude versie)'

PDF document | 59 pagina's | 1,8 MB

Publicatie | 01-01-2024

Download 'Overzicht zorgactiviteiten met een aanspraakcode Zvw 19 december 2022 (oude versie)'

PDF document | 59 pagina's | 1,8 MB

Publicatie | 01-01-2024

Download 'Overzicht zorgactiviteiten met een aanspraakcode Zvw 16 februari 2022 (oude versie)'

PDF document | 59 pagina's | 1,3 MB

Publicatie | 01-01-2024

Download 'Overzicht zorgactiviteiten met een aanspraakcode Zvw 25 januari 2022 (oude versie)'

PDF document | 59 pagina's | 1,3 MB

Publicatie | 01-01-2024

Download 'Overzicht zorgactiviteiten met een aanspraakcode Zvw 13 december 2021 (oude versie)'

PDF document | 59 pagina's | 1,8 MB

Publicatie | 01-01-2024

Download 'Overzicht zorgactiviteiten met een aanspraakcode Zvw 26 oktober 2021 (oude versie)'

PDF document | 63 pagina's | 1,9 MB

Publicatie | 01-01-2024

Download 'Overzicht zorgactiviteiten met een aanspraakcode Zvw 26 augustus 2021 (oude versie)'

PDF document | 63 pagina's | 1,4 MB

Publicatie | 01-01-2024

Download 'Overzicht zorgactiviteiten met een aanspraakcode Zvw 30 juni 2021 (oude versie)'

PDF document | 62 pagina's | 1,9 MB

Publicatie | 01-01-2024

Download 'Overzicht zorgactiviteiten met een aanspraakcode Zvw 8 juni 2021 (oude versie)'

PDF document | 61 pagina's | 1,8 MB

Publicatie | 01-01-2024

Download 'Overzicht zorgactiviteiten met een aanspraakcode Zvw 12 januari 2021 (oude versie)'

PDF document | 61 pagina's | 1,8 MB

Publicatie | 01-01-2024

Download 'Overzicht zorgactiviteiten met een aanspraakcode Zvw 15 december 2020 (oude versie)'

PDF document | 60 pagina's | 1,7 MB

Publicatie | 01-01-2024

Download 'Overzicht zorgactiviteiten met aanspraakcode Zvw 8 oktober 2020 (oude versie)'

PDF document | 60 pagina's | 1,7 MB

Publicatie | 01-01-2024

Download 'Overzicht zorgactiviteiten met aanspraakcode Zvw 30 juni 2020 (oude versie)'

PDF document | 60 pagina's | 1,2 MB

Publicatie | 01-01-2024

Download 'Overzicht zorgactiviteiten met aanspraakcode Zvw 16 januari 2020 (oude versie)'

PDF document | 59 pagina's | 1,7 MB

Publicatie | 01-01-2024

Download 'Overzicht zorgactiviteiten met aanspraakcode Zvw 24 september 2019 (oude versie)'

PDF document | 60 pagina's | 1,6 MB

Publicatie | 01-01-2024

Download 'Overzicht zorgactiviteiten met aanspraakcode Zvw - 16 september 2019 (oude versie)'

PDF document | 60 pagina's | 1.020 kB

Publicatie | 01-01-2024

Download 'Overzicht zorgactiviteiten met aanspraakcode Zvw - 14 augustus 2019 (oude versie)'

PDF document | 60 pagina's | 1,6 MB

Publicatie | 01-01-2024

Download 'Overzicht zorgactiviteiten met aanspraakcode Zvw - 20 juni 2019 (oude versie)'

PDF document | 60 pagina's | 1,5 MB

Publicatie | 01-01-2024

Download 'Overzicht zorgactiviteiten met aanspraakcode Zvw - 5 juni 2019 (oude versie)'

PDF document | 60 pagina's | 1,5 MB

Publicatie | 01-01-2024

Download 'Overzicht zorgactiviteiten met een aanspraakcode Zvw 21 maart 2019 (oude versie)'

PDF document | 60 pagina's | 1,5 MB

Publicatie | 01-01-2024

Download 'Overzicht zorgactiviteiten met aanspraakcode Zvw 4 februari 2019 (oude versie)'

PDF document | 58 pagina's | 1,5 MB

Publicatie | 01-01-2024

Download 'Overzicht zorgactiviteiten met aanspraakcode Zvw 25 september 2018 (oude versie)'

PDF document | 54 pagina's | 1,4 MB

Publicatie | 01-01-2024

Download 'Overzicht zorgactiviteiten met aanspraakcode Zvw 23 april 2018 (oude versie)'

PDF document | 55 pagina's | 641 kB

Publicatie | 01-01-2024

Download 'Overzicht zorgactiviteiten met aanspraakcode Zvw 3 april 2018 (oude versie)'

PDF document | 54 pagina's | 1,4 MB

Publicatie | 01-01-2024

Download 'Overzicht zorgactiviteiten met aanspraakcode Zvw 15 januari 2018 (oude versie)'

PDF document | 55 pagina's | 1,4 MB

Publicatie | 01-01-2024

Download 'Overzicht zorgactiviteiten met aanspraakcode Zvw 29 september 2017 (oude versie)'

PDF document | 54 pagina's | 1,4 MB

Publicatie | 01-01-2024

Download 'Overzicht zorgactiviteiten met aanspraakcode Zvw 13 juli 2017 (oude versie)'

PDF document | 52 pagina's | 1,3 MB

Publicatie | 01-01-2024

Download 'Overzicht zorgactiviteiten met aanspraakcode Zvw 22 december 2016 (oude versie)'

PDF document | 43 pagina's | 678 kB

Publicatie | 01-01-2024