Nieuwsbrief 2 - Zinnige Zorg Gehandicaptenzorg

Samen met partijen in de Gehandicaptenzorg onderzoekt Zorginstituut Nederland waar mogelijkheden liggen voor verbeteringen in het zorgtraject voor mensen met een verstandelijke beperking (VB) en probleemgedrag. Hetzelfde doen we voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en gezondheidsproblemen. In deze tweede nieuwsbrief vindt u een interview met José Laheij, Algemeen bestuurslid KansPlus, doen we verslag van de stand van zaken van het onderzoek in dit Zinnige Zorg-project en nemen we een kijkje in de praktijk.