Online therapie doeltreffender met extra meetmomenten - Artikel Zorginstituut Magazine 2024

Minddistrict biedt sinds 2008 een digitaal platform voor ggz-behandelingen. Nieuw is een tool voor tussentijdse meetmomenten over de mentale toestand van de cliënt. Daardoor krijgt de therapeut een betrouwbaarder inzicht in het succes van de behandeling. En kan hij bijsturen, met meer eigen regie voor de cliënt.