Nieuwe leidraad moet helpen chronische pijn te voorkomen - Artikel Zorginstituut Magazine maart 2024

In Nederland hebben ongeveer 3 miljoen mensen chronische pijn. Bij de helft daarvan gaat het om pijn in de lage rug. De behandeling van deze patiënten kan beter, bleek eerder uit een inventarisatie door het Zorginstituut. Pijnbehandelaars zelf wisten dat al langer. In 2017 schreven ze een zorgstandaard voor chronische pijn. Die is nu aangevuld met de 'Leidraad organisatie en werkwijze zorg voor patiënten met chronische pijn'. Deze is bedoeld om de zorg beter te organiseren, zodat patiënten sneller de juiste behandeling krijgen.