Inwinnen ggz-expertise per 2024 vergoed - Artikel Zorginstituut Magazine oktober 2023

Per 1 januari 2024 kunnen professionals in het sociaal domein gemakkelijker ggz-expertise inwinnen. Want vanaf dan krijgen zij deze zogenoemde ‘consultatiefunctie ggz’ vanuit de Zvw vergoed. De regeling versterkt de samenwerking tussen ggz en sociaal domein én draagt bij aan passende zorg voor cliënten. Een standpunt van het Zorginstituut maakte de weg vrij voor deze eerste landelijke domeinoverstijgende vergoeding.