Terugblik bewustwordingscampagne #dezorgvanmorgen

De afgelopen 6 weken hebben we met onze campagne #dezorgvanmorgen het gesprek aangezwengeld over de toekomst van de zorg. Met een indringende hoofdfilm en 27 prikkelende testimonials nodigden we mensen uit om op sociale media mee te praten over toekomstbestendige zorg. Het doel was mensen bewust te maken van de noodzaak om de zorg ook in de toekomst toegankelijk te houden. Dat is gelukt. Ook zijn er tekenen dat in de samenleving meer begrip is ontstaan voor de keuzes die komen kijken bij Passende zorg. De campagne is afgerond, maar het gesprek over de zorg van morgen nog lang niet. In dat gesprek blijft het Zorginstituut als pakketbeheerder zijn rol spelen. Ons werk blijft dus relevant en blijft vragen om dialoog met de samenleving.

De foto toont de cover van het magazine dat een terugblik biedt op de campagne #DeZorgVanMorgen. Op de cover staat een close-upfoto van huisarts Derk Runhaar, een witte man met kort bruingrijs haar. Hij draagt een lichtblauwe bloes met daaroverheen een donkerblauwe trui.
Beeld: ©Zorginstituut Nederland

In dit magazine

In dit magazine blikken we terug op de succesvolle campagne #DeZorgVanMorgen.

  • Huisarts en hoofdrolspeler van de campagnefilm Derk Runhaar blikt terug: “Door campagne zien mensen dat er nu écht iets moet gebeuren."
  • We delen feiten en cijfers over de campagne én vieren de vele media-aandacht.
  • Er is massaal op de bewustwordingscampagne gereageerd, zowel vanuit de zorgsector als daarbuiten. We delen de reacties en inzichten waar niet alleen wij als Zorginstituut, maar de zorg als geheel mee aan de slag kan gaan.