CGRP-remmers onder voorwaarden vergoed - Artikel Zorginstituut Magazine september 2021

In Nederland hebben ongeveer 2 miljoen mensen regelmatig last van migraine. De aandoening heeft een hoge ziektelast en heeft veel invloed op het dagelijks leven van een patiënt. Dat geldt zeker voor mensen met chronische migraine. Een deel van hen is gebaat bij behandeling met CGRP-remmers. Om deze mensen passende zorg te bieden, adviseerde het Zorginstituut afgelopen maand deze middelen te vergoeden - maar wel onder strikte voorwaarden.

Patiënt met migraine
Beeld: ©Flip Franssen (ANP) / Zorginstituut Magazine