Cruciale rol voor registers voor dure geneesmiddelen - Artikel Zorginstituut Magazine juli 2021

Het afgelopen jaar heeft het Zorginstituut met partijen in het veld gewerkt aan manieren om te komen tot eenduidige registers voor dure geneesmiddelen. Deze registers moeten duidelijk maken of geneesmiddelen in de praktijk waarmaken wat ze beloven en hoe ze optimaal ingezet kunnen worden. Onlangs zijn 4 casestudies gestart om te toetsen hoe dat gaat in de praktijk.

Op 19 maart 2021 organiseerde het Zorginstituut een landelijk online congres om met veldpartijen en andere belangstellenden de voortgang van het traject Regie op Registers te bespreken
Beeld: Zorginstituut Magazine