Passende zorg in Nederland - brief Marian Kaljouw (NZa) en Sjaak Wijma (Zorginstituut Nederland)

Open brief over passende zorg van Marian Kaljouw, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Sjaak Wijma, voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland. Deze brief is op 19 mei gestuurd aan bestuurders van beroeps-, patiënten- en cliëntenverenigingen.