NZa en Zorginstituut schrijven ‘open brief’ over passende zorg

De coronacrisis biedt momentum om de organisatie, aanbod en financiering van de zorg in Nederland duurzaam te verbeteren. De principes van passende zorg zullen daarbij leidend zijn. Dit schrijven Marian Kaljouw en Sjaak Wijma, bestuursvoorzitters van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Zorginstituut Nederland in een open brief aan bestuurders van beroeps-, patiënten- en cliëntenverenigingen in de eerstelijns, tweedelijns en langdurige zorg. Volgens Kaljouw en Wijma laat de coronacrisis zien hoe de zorg over een “ongekend aanpassingsvermogen” beschikt. “We moeten juíst nu doorpakken om de zorg ook in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden.”

De foto toont een wat oudere vrouw en een klein meisje die samen met hun handen een hartje maken
Beeld: ©Hollandse Hoogte/ANP

De open brief is één van de acties waarmee de NZa en het Zorginstituut partijen in de zorg bewust willen maken van de noodzaak om nauw samen te werken aan duurzame verandering in de zorg. Die verandering is nodig om de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Volgens de 2 bestuursvoorzitters raakt iedereen daar steeds meer van doordrongen en is er de afgelopen jaren al veel gebeurd. Er bestaan tal van programma’s en projecten met als doel de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar houden. “Alleen, duurzame verbetering bereiken we pas door samen te werken en samenhang aan te brengen”, aldus Kaljouw en Wijma.

Dit zijn de principes van passende zorg

Met als doel het samen in gang zetten van die duurzame verandering publiceerden het Zorginstituut en de NZa eind 2020 het advies ‘Samenwerken aan passende zorg: de toekomst is nú’. Veel partijen uit de zorg hebben hiervoor waardevolle input geleverd. Passende zorg is doelmatige, waardegedreven en effectieve zorg, zet in op gezondheid in plaats van ziekte, komt samen met de patiënt tot stand en wordt dichtbij georganiseerd.

Passende zorg ontstaat wanneer de organisatie en financiering van zorg meer in samenhang met elkaar wordt geregeld vanuit de behoefte van de zorgvrager. De veranderingen die hiervoor nodig zijn, zullen niet altijd eenvoudige beslissingen zijn, maar wel noodzakelijk. Ze vragen om lef en leiderschap, schrijven Kaljouw en Wijma. Zij roepen in hun brief partijen in de zorg op actief mee te doen en mee te denken, zodat de 4 principes van passende zorg over de volle breedte van de zorg een vertaling krijgen naar de praktijk.

Actieve oproep tot samenwerking

De brief zet verder uiteen welke stappen het Zorginstituut en de NZa al zetten, omdat passende zorg voortaan richtsnoer is voor de samenstelling van het verzekerde pakket, de bekostiging van zorg, het toezicht op zorgaanbieders en zorgverzekeraars en de risicoverevening. Om de input vanuit zorgpartijen daarbij te betrekken, wordt een actieve dialoog gevoerd, onder meer via verschillende online-bijeenkomsten. De eerstvolgende is de Passende Zorg Dialoog van de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut op 9 juni, waar 80 zorgprofessionals en vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties aan zullen deelnemen. Kaljouw en Wijma besluiten hun brief met een oproep aan iedereen om betrokken te willen zijn en blijven, want “alleen door in dialoog te zijn, kunnen we elkaar blijven verstaan.”