Beleidsregels catastroferegeling 2020 en 2021 COVID-19 (corona)

Beleidsregels van de Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland van 17 december 2020, voor de afhandeling van verzoeken van zorgverzekeraars om een extra bijdrage in verband met de coronapandemie 2020 en 2021.