RvB-besluit digitale vervanging archiefbescheiden

Dit besluit is op 1 juli 2019 in een nieuwsbericht bekendgemaakt. Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tot 6 weken na deze bekendmaking.