Digitalisering archief Zorginstituut Nederland

Vanaf 1 juli 2019 gaat het Zorginstituut alle papieren documenten alleen nog maar digitaal bewaren. Alle ontvangen documenten en documenten die het Zorginstituut zelf produceert worden gedigitaliseerd voor archivering.

Bezwaar maken

Het besluit van de Raad van Bestuur treedt in werking op de eerste dag na publicatie van dit nieuwsbericht. Alle specificaties, bijzonderheden en uitzonderingen staan in het Handboek Digitale Vervanging Zorginstituut Nederland. Hebt u bezwaar tegen dit besluit? Dan kunt u tot 6 weken na deze bekendmaking schriftelijk bezwaar maken bij de Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland, Postbus 320, 1110 AH Diemen.