ACP-advies over ravulizumab (Ultomiris®) bij de behandeling van volwassen patiënten met myasthenia gravis

ACP-advies aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over ravulizumab (Ultomiris®) bij de behandeling van volwassen patiënten met refractaire gegeneraliseerde myasthenia gravis (gMG) die positief zijn voor het anti-acetylcholinereceptor (AChR)-antilichaam. De commissie heeft in haar vergadering van 10 november 2023 gesproken over de vraag of ravulizumab bij de genoemde indicatie opgenomen moet worden in de basisverzekering. Tijdens de vergadering heeft de fabrikant Alexion gebruikgemaakt van de gelegenheid om in te spreken.

Advies van de ACP aan het Zorginstituut

De commissie adviseert om ravulizumab niet op te nemen in de basisverzekering, tenzij er een forse prijsreductie wordt behaald. Daarbij is het uitgangspunt dat de prijs in ieder geval niet hoger mag zijn dan de daadwerkelijke prijs die nu per patiënt per jaar wordt betaald voor de behandeling van gMG-patiënten met eculizumab. Daarbij blijft nog steeds onduidelijk in hoeverre de huidige behandeling met eculizumab voor deze indicatie kosteneffectief is, omdat de onderhandelde prijs niet bekend is. De commissie tast hierover dus in het duister en wil graag voorkomen dat (nog) een behandeling met een ongunstige kosteneffectiviteit instroomt in het basispakket.