ACP-advies over afwegingskader noodzakelijk te verzekeren zorg

ACP-advies aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over het afwegingskader noodzakelijk te verzekeren zorg. De commissie heeft in haar vergadering van 10 november 2023 over het afwegingskader gesproken. In een eerdere vergadering (7 juli 2023) had de commissie geadviseerd enkele vragen aan het afwegingskader toe te voegen over mogelijke vervolgschade als gevolg van verminderde therapietrouw, over consequenties voor kwetsbare groepen, over de aanwezigheid van een vangnet, over de gevolgen voor de organisatie van zorg en over de relatie daarin tussen zorgverlener en patiënt. Het afwegingskader waarover de commissie nu heeft geadviseerd, is op deze punten aangepast. De brancheorganisatie van apothekers (KNMP) heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid om in te spreken.

Advies van de ACP aan het Zorginstituut

De commissie pleit ervoor om in het rapport consequent te spreken over 'doenvermogen' van mensen, ook bij de betreffende vragen in het afwegingskader. Het consequent gebruiken van deze term laat zien dat het bij vraagstukken waarbij het afwegingskader van toepassing is, niet alleen om financiële toegang tot zorg gaat, maar ook om een praktische toegang. Vergoeding uit het basispakket hoeft hierbij niet per se de beste oplossing te zijn. Ook stelt de commissie een andere subtitel voor, omdat er nu een tegenstelling wordt gesuggereerd tussen solidariteit en eigen verantwoordelijkheid, waar het juist gaat om een balans tussen die twee begrippen. Tot slot suggereert de commissie ook aspecten als duurzaamheid en arbeidsinzet in het afwegingskader te verwerken, waar dat relevant is en dit niet 'gedekt wordt' in de andere pakketcriteria.