ACP-advies verdeling van schaarste in de wijkverpleging

ACP-advies aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over het vraagstuk ‘verdeling van schaarste in de wijkverpleging’ binnen de eerstelijnszorg van de Zorgverzekeringswet (Zvw). De commissie heeft in haar vergadering van 8 september 2023 over dit zogeheten systeemadvies gesproken. Er hebben geen partijen tijdens de vergadering ingesproken.

Advies van de ACP aan het Zorginstituut

Bij systeemadviezen beoordeelt de ACP of de uitvoering ervan leidt tot maatschappelijk rechtvaardige uitkomsten. Daarbij spelen kwaliteit, betaalbaarheid, toegang tot zorg en de mogelijke gevolgen van de uitvoering een belangrijke rol. In het advies wordt voorgesteld om via een betere indicatiestelling op basis van de bestaande normen tot passende inzet van de wijkverpleging te komen. Het doel is om de schaarse zorg goed te verdelen. De commissie onderschrijft de keuze van het Zorginstituut om eerst maximaal in te zetten op passende inzet van de wijkverpleging. Het is bij de huidige verzekerde zorg een krachtig instrument voor passende zorg dat de wijkverpleegkundige zelf de indicatiestelling doet. Aanvullend op het advies stelt de commissie nog een aantal randvoorwaarden voor die kunnen bijdragen aan het oplossen van de schaarste in de wijkverpleging.