Advies uitbreiding basispakket met eiceldonatie

Zorginstituut Nederland adviseert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om eiceldonatie op te nemen in het basispakket van de zorgverzekering. Het betreft vrouwen met een kinderwens, die door een medisch probleem geen goede eicellen hebben.

Aanleiding voor het advies

Sommige vrouwen met een kinderwens hebben een medisch probleem, waardoor ze zelf geen goede eicellen hebben. Bijvoorbeeld door verwijdering van de eierstokken. Om toch zwanger te worden, kunnen deze zogeheten wensmoeders eicellen van een andere vrouw gebruiken,  de eiceldonor. Deze donor moet daarvoor een medisch traject ondergaan. De minister van VWS heeft het Zorginstituut gevraagd te onderzoeken of de zorgkosten van de eiceldonor vergoed kunnen worden uit de basisverzekering van de wensmoeder.

Uitleg over de behandeling eiceldonatie

Bij eiceldonatie staat een donor haar onbevruchte eicellen af aan een vrouw die zelf geen goede eicellen heeft. Daarvoor moet de donor een deel van een IVF-behandeling ondergaan. IVF is de afkorting van in vitro fertilisatie. Die start met een hormonale behandeling om de rijping van eicellen in het lichaam van de donor te bevorderen. Hierna krijgt de donor een follikelpunctie. Daarna volgt bevruchting van eicellen en het kweken van embryo’ s in het laboratorium. Vervolgens worden 1 of 2 embryo’s geïmplanteerd in de baarmoederholte van de wensmoeder.

Vergelijking met orgaandonatie bij leven en IVF-draagmoederschap

In het advies vergelijkt het Zorginstituut de behandeling bij eiceldonatie met de regels voor orgaandonatie bij leven en IVF-draagmoederschap. Volgens het Zorginstituut is bij eiceldonatie sprake van een vergelijkbare situatie: de wensmoeder heeft een medische indicatie, maar de eiceldonor niet.

Bij orgaandonatie bij leven komen de medische kosten van de behandeling van de donor voor een deel voor rekening van de basisverzekering van de ontvanger. De ontvanger heeft een medische indicatie voor een behandeling. De donor heeft dat niet. Bij IVF-draagmoederschap is ook sprake van een medische indicatie voor de behandeling van de wensmoeder. Maar bij die behandeling is een draagmoeder nodig, die geen medische indicatie heeft.

Advies Zorginstituut

Het advies van het Zorginstituut is dat eiceldonatie als verzekerde zorg in het basispakket opgenomen kan worden. Voorwaarde hierbij is dat de wensmoeder een medisch probleem heeft, waardoor ze zelf geen goede eicellen heeft. De IVF-behandeling van de wensmoeder, inclusief het deel van de behandeling dat nodig is bij de eiceldonor, kan volledig worden vergoed uit de basisverzekering van de wensmoeder.

Besluit minister

Het Zorginstituut heeft dit advies naar de minister van VWS gestuurd. De minister neemt de uiteindelijke beslissing om eiceldonatie wel of niet te vergoeden uit het basispakket van de zorgverzekering.