Vruchtbaarheidsbehandeling (Zvw)

Vervulling van een kinderwens is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Als een gewenste zwangerschap uitblijft, zijn verschillende vruchtbaarheidsbehandelingen mogelijk. Op deze pagina leggen we uit welke verschillende behandelingen vergoed kunnen worden uit het basispakket van de zorgverzekering. En voor wie de zorg vergoed wordt. We gaan op deze pagina in eerste instantie in op de zorg die beschikbaar is voor mensen met een aanwijsbare of niet-aanwijsbare medische reden voor het uitblijven van de zwangerschap.

Het vruchtbaarheidsonderzoek

Als zwangerschap na ongeveer 1 jaar van onbeschermde geslachtsgemeenschap uitblijft, kun je naar de huisarts gaan. De huisarts stelt je dan een aantal vragen over het verloop van je cyclus, je seksuele relatie en je medische voorgeschiedenis.

De huisarts kan op basis van je antwoorden en eventuele onderzoeken inschatten of de kans op een spontane zwangerschap verlaagd is. De vrouw krijgt dan een verwijzing naar de gynaecoloog voor een vruchtbaarheidsonderzoek. Als er een probleem bij de man lijkt te zijn, wordt hij doorverwezen naar de uroloog. 

Een vruchtbaarheidsonderzoek wordt ook wel een oriënterend fertiliteitsonderzoek (OFO) genoemd. Dit onderzoek is bedoeld om stoornissen op te sporen die een zwangerschap in de weg kunnen staan. In de OFO-richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG) is vastgelegd welke onderzoeken mogelijk zijn. Na afronding van het OFO volgt een advies en als dat nodig is een verwijzing voor verdere behandeling. 

Als de huisarts reden ziet om je te verwijzen voor een OFO, dan wordt dit onderzoek vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Een voorwaarde voor deze vergoeding is dat de vrouw niet ouder is dan 43 jaar.

Vergoeding vruchtbaarheidsbehandelingen

Een vruchtbaarheidsbehandeling komt in aanmerking voor vergoeding uit het basispakket als sprake is van een aanwijsbare of niet-aanwijsbare medische reden voor het uitblijven van de zwangerschap. Bij andere factoren, zoals alleenstaand of lesbisch zijn, komt een vruchtbaarheidsbehandeling niet in aanmerking voor vergoeding.

Het is aan de zorgverzekeraar om te bepalen of een verzekerde voldoet aan de voorwaarden voor de vergoeding van de behandeling. Lees meer over de rol en verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraar op de pagina Zvw-algemeen: Hoe werkt de Zorgverzekeringswet?

In de volgende lijst lichten we toe welke vruchtbaarheidsbehandelingen mogelijk zijn. Klik op de naam van een behandeling om meer informatie te lezen.

Vruchtbaarheidsbehandelingen

Verminderde vruchtbaarheid na noodzakelijke behandeling

Bij sommige medische behandelingen bestaat het risico op het ontstaan van onvruchtbaarheid of sterk verminderde vruchtbaarheid. Bijvoorbeeld na bepaalde buikoperaties of chemotherapie. Als iemand zo’n behandeling moet ondergaan, dan bestaan er mogelijkheden om een eventuele kinderwens na de behandeling toch te kunnen vervullen:

  • Het eigen zaad kan voorafgaand aan de medische behandeling worden ingevroren. We noemen dit ‘cryopreservatie van semen’. 
  • De eigen eicellen kunnen voorafgaand aan de medische behandeling worden ingevroren. Dit heet ‘vitrificatie van eicellen’.

Meer informatie over deze behandelopties is te vinden op de pagina Vitrificatie van eigen eicellen en invriezen van sperma

Eigen risico en eigen bijdrage

Voor vruchtbaarheidsbehandelingen geldt het eigen risico. Voor sommige geneesmiddelen die nodig zijn voor de behandelingen moet een eigen bijdrage worden betaald.

Meer informatie

Uitgebreide informatie over vruchtbaarheidsonderzoek en –behandelingen is te vinden op de website van Freya, de vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen.

Regelgeving

De vergoeding van de behandelingen op deze pagina zijn beschreven in: