ACP-advies over de Monitor weesgeneesmiddelen in de praktijk 2021

De commissie heeft in haar vergadering van 26 november 2021 gesproken over de belangrijkste bevindingen van de ‘Monitor weesgeneesmiddelen in de praktijk 2021’. De Vereniging van Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) heeft ingesproken tijdens de vergadering.

Advies ACP aan het Zorginstituut

De commissie is in algemene zin positief over de monitor en sluit zich aan bij de conclusies en aanbevelingen die het Zorginstituut trekt op basis van de bevindingen. Hierbij spreekt de commissie nadrukkelijk haar steun uit voor het advies aan de minister om de mogelijkheid te onderzoeken of het opnemen van een minimale prijsdaling na afloop van een periode van marktexclusiviteit (ongeacht de komst van eventuele generieken) in wet- en regelgeving een oplossing is. Dit zou de commissie zelfs breder willen adviseren dan alleen de weesgeneesmiddelen. De commissie is kritisch over bepaalde conclusies van de monitor die steeds terugkomen, zoals ontbreken van structurele financiering van registers en vrijblijvendheid bij opstellen en nakomen van weesgeneesmiddelen-arrangementen. De commissie adviseert het Zorginstituut en het ministerie van VWS met klem deze knelpunten snel op te lossen. Voor de komende monitors geeft de commissie aan dat ook samenwerking binnen Europa meer aandacht kan krijgen.