ACP-advies over de ‘Monitor sluisgeneesmiddelen in de praktijk 2021’

De commissie heeft in haar vergadering van 24 september 2021 gesproken over de belangrijkste bevindingen van de ‘Monitor sluisgeneesmiddelen in de praktijk 2021’. De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties, Longkanker Nederland en Stichting Melanoom hebben gezamenlijk gebruikgemaakt van de gelegenheid om in te spreken.

Bijgaand document bevat een weergave van de discussie tijdens de vergadering en het advies van de ACP aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut.

Advies ACP aan het Zorginstituut

De commissie sluit zich aan bij de conclusies die het Zorginstituut trekt op basis van de bevindingen. De commissie is echter wel van mening dat de aanbevelingen te vrijblijvend zijn geformuleerd, maar is zich ervan bewust dat het het Zorginstituut ontbreekt aan instrumentarium om dergelijke adviezen af te dwingen. Ook is de commissie op de hoogte van het gebrek aan structurele financiering voor de opzet en onderhoud van registers. De commissie beveelt aan om in de volgende monitor ook aandacht te besteden aan de duur dat middelen in de sluis zitten en op welke manier deze periode ingekort kan worden. De commissie realiseert zich dat dit mede afhangt van de prijs en de bereidheid van de fabrikant om hierover te onderhandelen.

Tot slot dringt de commissie aan op een structurele oplossing voor de problematiek van gebrek aan structurele financiering voor de opzet en onderhoud van registers, wat nodig is om gepast gebruik te bevorderen. De commissie adviseert het Zorginstituut hierin een actieve rol te nemen en relevante partijen te betrekken.