Advies over vaccinatie tegen influenza

Zorginstituut Nederland heeft op verzoek van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) getoetst of vaccinaties tegen influenza kunnen worden opgenomen in de basisverzekering. Het Zorginstituut heeft bekeken of situaties bestaan waarin iemand in aanmerking komt voor vaccinatie tegen influenza, waarbij die vaccinatie niet onder het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG) valt, maar onder de Zorgverzekeringswet zou moeten vallen. Voor zover bij het Zorginstituut bekend, bestaan dit soort situaties op dit moment niet. Daarom ziet het Zorginstituut nu af van de inhoudelijke beoordeling of de beschikbare vaccins bij influenza opgenomen kunnen worden in het basispakket.

Conclusie Zorginstituut

Een geneesmiddel of vaccin wordt vergoed uit het basispakket zodra het is opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Vaccins komen alleen in het GVS als er sprake is van zogenaamde geïndiceerde preventie. Geïndiceerde preventie wil zeggen dat een verzekerde een individueel hoog risico op een aandoening of beperking heeft. Normaal gesproken kunnen vaccinaties voor medische risicogroepen vergoed worden via opname in het GVS. Maar de vaccinatie tegen influenza voor medische risicogroepen wordt georganiseerd en vergoed via het NPG, dus buiten het GVS om.

Het Zorginstituut heeft bekeken of er situaties zijn waarin iemand in aanmerking komt voor vaccinatie tegen influenza, waarbij die vaccinatie niet onder het NPG valt, maar onder de Zorgverzekeringswet zou moeten vallen. Het Zorginstituut concludeert dat zulke situaties op dit moment niet bestaan. Daarom sluit het Zorginstituut zich aan bij de adviezen van de commissie Vaccinaties van de Gezondheidsraad over vergoeding van het vaccin vanuit het NPG. Het Zorginstituut ziet op dit moment af van een inhoudelijke beoordeling van de beschikbare vaccins tegen influenza.

Gezamenlijke notitie Zorginstituut en Gezondheidsraad bij advies over vaccinatie tegen influenza

De staatssecretaris van VWS heeft ook een advies gevraagd aan het Zorginstituut en aan de Gezondheidsraad over vaccinaties tegen influenza. Dit is gedaan in het kader van het samenwerkingsverband ‘Samenwerking advisering vaccinaties Gezondheidsraad en het Zorginstituut’. In een gezamenlijke notitie aan de staatssecretaris van VWS geven de Gezondheidsraad en het Zorginstituut vanuit hun eigen rollen en taken een advies over de inzet van vaccineren tegen influenza. De Gezondheidsraad is gevraagd om een advies uit te brengen over vergoeding van het vaccin tegen influenza vanuit het NPG. En het Zorginstituut is gevraagd of het vaccin vergoed kan worden vanuit het basispakket.