Adviezen en aanbevelingen voor toekomstbestendig pakketbeheer

Iedereen die in Nederland woont of werkt heeft recht op goede zorg uit het basispakket. Het basispakket moet zorg bevatten die we nodig hebben, die werkt en van goede kwaliteit is. Tegelijkertijd moet de zorg toegankelijk en betaalbaar blijven. Zorginstituut Nederland waakt hier namens de overheid over. Dit doen we onder andere door pakketbeheer. We hebben gekeken of de manier waarop we dit pakketbeheer doen, klaar is voor de toekomst. Dit is nodig omdat er steeds nieuwe vormen van zorg op de markt komen en de beoordeling of deze zorg uit het basispakket vergoed moeten worden steeds ingewikkelder wordt. In het document op deze pagina geven we een samenvatting van de aanbevelingen waarmee we het pakketbeheer kunnen verbeteren. Zodat burgers ook in de toekomst verzekerd zijn van goede, toegankelijke en betaalbare zorg.

Aanbevelingen voor toekomstbestendig pakketbeheer

  • Zet betaalbaarheid nadrukkelijker op de maatschappelijke agenda, zowel die van individuele zorgvormen als die van de zorg in het algemeen. En zorg daarnaast voor meer maatschappelijke impact door vraagstukken te agenderen die het meeste druk zetten op de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg.
  • Ga daarom ook veel actiever agenderen in het deel van het pakket waar de zorg nu automatisch instroomt.
  • Positioneer je als pakketbeheerder ook duidelijk in de langdurige zorg, door daar vraagstukken te agenderen die druk zetten op de publieke waarden.
  • Zoek naar manieren om te kunnen omgaan met zowel de (grote) onzekerheid die we nu zien in de beoordeling, als met de betaalbaarheid wanneer er hoge prijzen of investeringen voor de zorg worden gevraagd.