ACP-advies over trastuzumab-emtansine (Kadcyla®) bij de adjuvante behandeling van volwassen patiënten met vroege HER2-positieve borstkanker

De commissie heeft in haar vergadering van 28 augustus 2020 gesproken over de vraag of trastuzumab-emtansine voor de adjuvante behandeling van volwassen patiënten met vroege HER2-positieve borstkanker opgenomen moet worden in de basisverzekering. De patiëntenorganisatie Borstkanker Vereniging Nederland heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om mondeling in te spreken. Bijgaand document bevat een weergave van de discussie tijdens de vergadering en het advies van de ACP aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut.

Advies van de ACP aan het Zorginstituut

De commissie is van mening dat het hier om een effectief geneesmiddel gaat. Wel moeten de lange termijn gegevens over de overleving het positieve beeld nog bevestigen. Vanwege onzekerheden over de kosteneffectiviteit van het middel adviseert de commissie over te gaan tot prijsonderhandelingen. De commissie adviseert de minister contact op te nemen met de zorgverzekeraars over hoeveel prijsreductie noodzakelijk is om tot een maatschappelijk aanvaardbare prijs te komen.