GVS-advies letermovir (Prevymis®) bij allogene hematopoëtische stamceltransplantatie

Het Zorginstituut heeft getoetst of letermovir (Prevymis®) opgenomen kan worden in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Er is daarbij eerst gekeken of het middel onderling vervangbaar is met een geneesmiddel wat al opgenomen is in het GVS. Dat is niet het geval. Het Zorginstituut is van mening dat letermovir (Prevymis®) een therapeutische meerwaarde heeft. Op basis van de criteria voor GVS-beoordelingen komt het middel in aanmerking voor opname op bijlage 1B.

Indicatie waarvoor vergoeding is aangevraagd

De fabrikant vraagt vergoeding aan voor de profylaxe van CMV-reactivatie en -ziekte bij volwassen CMV-seropositieve ontvangers van een allogene hematopoëtische stamceltransplantatie.

Kleine groep patiënten

Prevymis® is een antiviraal geneesmiddel dat wordt gebruikt om ziekte veroorzaakt door het cytomegalovirus (CMV) te voorkomen bij volwassenen die een allogene hematopoëtische stamceltransplantatie ondergaan om hun beenmerg te vervangen. Bij een allogene hematopoëtische stamceltransplantatie worden stamcellen van een donor gebruikt om de beenmergcellen van de ontvanger te vervangen om nieuw beenmerg te vormen dat gezonde bloedcellen produceert.
Veel mensen hebben CMV in hun lichaam, maar dit is doorgaans inactief en veroorzaakt geen schade. CMV kan echter actief worden bij patiënten met een verzwakt immuunsysteem, zoals patiënten die een stamceltransplantatie ondergaan.

Aangezien het aantal patiënten met CMV-ziekte klein is, wordt de ziekte als ‘zeldzaam’ beschouwd en is Prevymis® aangewezen als ‘weesgeneesmiddel’ (een geneesmiddel voor zeldzame aandoeningen).

Advies Zorginstituut

Letermovir (Prevymis®) is niet onderling vervangbaar met enig middel in het GVS. Op basis van bovengenoemde overwegingen adviseren wij u om letermovir (Prevymis®) op te nemen op bijlage 1B van de Regeling zorgverzekering. Opname op bijlage 1B gaat gepaard met meerkosten voor het GVS van € 1,99 miljoen in het 3e jaar.

Opname op bijlage 1B van het GVS

Een geneesmiddel komt voor vergoeding in aanmerking zodra het is opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Het GVS is een onderdeel van de Regeling zorgverzekering. Het GVS bevat lijsten met geneesmiddelen, die een te verzekeren prestatie zijn in het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw). De middelen die zijn opgenomen in het GVS zijn geclusterd op bijlage 1A van de Regeling zorgverzekering of staan apart op bijlage 1B.

Op bijlage 1B staat de lijst met geneesmiddelen in het GVS die niet onderling vervangbaar zijn. De geneesmiddelen op deze lijst hebben geen vergoedingslimiet.