Herbeoordeling medicinale cannabis: geen verzekerde zorg

Recente wetenschappelijke publicaties geven geen aanleiding tot een herbeoordeling van medicinale cannabis. Vergoeding uit het basispakket blijft hierdoor niet mogelijk.

Verkenning naar mogelijke herbeoordeling

Medio 2017 heeft de minister van VWS aan het Zorginstituut gevraagd om te toetsen of recente wetenschappelijke publicaties aanleiding kunnen geven tot een herbeoordeling van medicinale cannabis.

Bij de toets is gekeken naar het gebruik van medicinale cannabis bij de indicaties:

  • Chronische pijn (o.a. neuropathische pijn; palliatief; oncologisch)
  • Aandoeningen van lichte spasticiteit (m.n. bij MS-patiënten)
  • Slaapproblemen/tekort bij o.a. patiënten met fibromyalgie en MS
  • Misselijkheid en duizeligheid geïnduceerd door chemotherapie (kankerpatiënten)
  • (Therapieresistente) epilepsie

Naast wetenschappelijke literatuur heeft het Zorginstituut hierbij ook internationale rapporten betrokken die autoriteiten in andere landen hebben gebruikt als basis voor hun besluit om medicinale cannabis wel (gedeeltelijk) te vergoeden.

Het onderzoek heeft het Zorginstituut op dit moment geen aanleiding gegeven om het eerdere advies te herzien.

Mogelijke herbeoordeling bij nieuw onderzoek

Sinds ruim een jaar is er een placebo cannabispreparaat beschikbaar dat qua structuur, smaak en geur overeenkomt met actieve cannabisproducten, maar verwaarloosbare hoeveelheden van de actieve stoffen tetrahydrocannabinol (THC) en Cannabidiol (CBD) bevat. Onderzoekers kunnen daarmee studies opzetten die veel meer bewijskracht genereren dan het nu beschikbare onderzoek. Mochten deze studies daar aanleiding toe geven dan zal het Zorginstituut kijken naar een mogelijke herbeoordeling.

Standpunt 2003 blijft van kracht

In 2003 is voor het eerst aan het Zorginstituut (toen CVZ) gevraagd of het gebruik van medicinale cannabis beschouwd kan worden als effectieve medicatie. De conclusie was toen dat de resultaten van onderzoek onvoldoende zijn om van een bewezen werkzaamheid van de therapeutische toepassing van medicinale cannabis te kunnen spreken. Begin 2016 heeft het Zorginstituut een check van de toen beschikbare wetenschappelijke publicaties gedaan. Het Zorginstituut kwam tot de conclusie dat het wetenschappelijk bewijs niet wezenlijk is verbeterd en heeft het standpunt uit 2003 herbevestigd.

Standpunt medicinale cannabis 2 september 2003

Beschikbaarheid medicinale cannabis

Er is sinds 2001 een legaal handelskanaal via het Bureau Medicinale Cannabis. Dat is ontstaan omdat de overheid een veilig en gecontroleerd alternatief wilde bieden voor de aanschaf van cannabisproducten in koffieshops. Daarnaast zijn er apotheken die cannabispreparaten in de vorm van een olie produceren.
Het Zorginstituut heeft de minister voor Medische Zorg en Sport in zijn advies van november 2017 geadviseerd om naar de prijs van medicinale cannabis te kijken. Eind 2017 heeft de minister met de fabrikant een lagere prijs afgesproken.