Standpunt medicinale cannabis

De minister van VWS heeft in een brief op 2 juni 2003 aan de Commissie Farmaceutische Hulp (CFH) van het Zorginstituut (voorheen CVZ) gevraagd een antwoord te geven op de vraag of het gebruik van cannabis beschouwd kan worden als een rationele farmacotherapie.

De conclusie van de CFH is dat de resultaten van onderzoek tot op heden onvoldoende zijn om van een bewezen en therapeutisch bruikbare werkzaamheid van cannabis te kunnen spreken. Het gebruik van Cannabis flos Bedrocan of Cannabis flos SIMM 18 als farmaceutische grondstof voor een apotheekbereiding kan daarom niet worden gezien als een rationele farmacotherapie. Cannabis behoort daarom niet tot het basispakket. Gebruik is vooralsnog alleen denkbaar in geprotocolleerd onderzoeksverband. De overwegingen staan in dit CFH-rapport uit 2003 (de CFH is een voorloper van de huidige WAR: de Wetenschappelijke Adviesraad van het Zorginstituut).

Standpunt herbevestigd in 2016

Begin 2016 heeft het Zorginstituut op verzoek van de minister van VWS een check van wetenschappelijke publicaties gedaan. Het Zorginstituut kwam tot de conclusie dat het wetenschappelijk bewijs niet wezenlijk is verbeterd en heeft het standpunt uit 2003 herbevestigd.