Zorginstituut Nederland Lezing

Zorginstituut Nederland is op 2 april 2014 officieel van start gegaan. Op die datum zijn we ook gestart met een jaarlijkse traditie: de Zorginstituut Nederland Lezing. De lezing is gericht op bestuurders en medewerkers uit de gezondheidszorg. Elk jaar staat een actueel thema in de zorg centraal. Dit thema wordt belicht door iemand van binnen of buiten de zorg, die een interessante visie op het thema heeft.

Omslag 4e Lezing Zorginstituut Nederland

Vierde Zorginstituut Nederland Lezing

De vierde Zorginstituut Nederland Lezing vond op 5 april 2017 plaats in de Veerensmederij te Amersfoort. Ditmaal sprak Peter van Lieshout de lezing uit. Vanuit een politiek-filosofische invalshoek stelde hij een zeer actueel thema aan de orde: Rechtvaardigheid in de zorg in relatie tot economische schaarste. Rosanne Hertzberger voerde deze middag als coreferent het woord. 

Na afloop van de lezing en het coreferaat was er voldoende gelegenheid om met de sprekers en met de andere aanwezigen in gesprek te gaan over deze belangrijke kwestie voor de toekomst van de Nederlandse zorg en van onze samenleving.

'Grenzen aan de zorg - een ongelukkige benadering' - Peter van Lieshout

Peter van Lieshout

Peter van Lieshout is afgestudeerd psycholoog en filosoof, gepromoveerd in de wijsbegeerte en sinds 1992 hoogleraar Theorie van de Zorg aan de Universiteit Utrecht. Hij is momenteel columnist voor OneWorld en het Financieel Dagblad en daarnaast zelfstandig gevestigd bestuursadviseur. Zijn gedrevenheid om zich verdienstelijk te maken voor de maatschappij en de zorg wordt duidelijk uit de rijke ervaring die hij opdeed als wetenschapper, bestuurder, toezichthouder en adviseur op de thema’s gezondheid, wonen, jeugd en onderwijs.

Rosanne Hertzberger

Rosanne Hertzberger promoveerde in 2014 aan de Universiteit van Amsterdam als microbioloog op metabolisme van melkzuurbacteriën en deed postdoctoraal onderzoek aan de Washington University in St. Louis. Ze is voormalig tafeldame bij De Wereld Draait Door, columniste bij NRC, wetenschapper en schrijver. In april komt haar boek Ode aan de E-nummers uit.

Voorgaande lezingen

Derde Zorginstituut Nederland Lezing: 'Dementie en wat er uiteindelijk echt toe doet' - Anne-Mei The

Tweede Zorginstituut Nederland Lezing: 'Zeg ’ns B: de rol van de Burger in de zorg' - Gerdi Verbeet

Eerste Zorginstituut Nederland Lezing: 'Een kwestie van klein grut' - Louise Gunning