Tweede Zorginstituut Nederland Lezing

 Gerdi Verbeet, oud-voorzitter van de Tweede Kamer en de huidige voorzitter van de NPCF, heeft op 1 april 2015 de tweede Zorginstituut Nederland Lezing uitgesproken.

Rol en positie van burger

Vanuit haar politieke en bestuurlijke ervaring heeft Gerdi Verbeet een beschouwing gegeven op de rol en de positie van de burger in de gezondheidszorg. Zij is onder andere ingegaan op de verschillende rollen die ieder van ons in de zorg heeft: burger, verzekerde en patiënt. En wat die rollen betekenen voor de twee andere belangrijke partijen in de zorg: verzekeraars en aanbieders.

Verandering rol arts

Emma Bruns, basisarts en publicist, belichtte in haar coreferaat de burger vanuit het perspectief van de arts. Volgens haar is de burger geëmancipeerder dan vijfentwintig jaar geleden en daarmee verandert ook de rol van de arts. De arts van de toekomst is geen kapitein, hooguit een goede raadgever.