Wegiz: elektronische gegevensuitwisseling voor goede zorg

Vanaf 1 juli 2023 geldt de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Dit betekent dat zorgaanbieders wettelijk verplicht worden om zorggegevens elektronisch uit te wisselen.

Gegevensuitwisseling voor goede zorg

Om goede zorg te kunnen leveren, is het cruciaal dat zorgverleners toegang hebben tot complete en actuele gegevens van patiënten. Een zorgverlener en de patiënt moeten op het juiste moment de juiste informatie hebben om te weten wat er speelt. Als zorgverleners gegevens elektronisch uitwisselen, gaat informatie voor behandeling en zorg voor de patiënt sneller.

We kunnen goede gegevensuitwisseling alleen bereiken met een goede overdracht en beschikbaarheid van gegevens tussen zorgverleners. Zowel binnen de eigen organisatie als daarbuiten. Met de Wegiz zetten het zorgveld en de overheid samen belangrijke stappen om dit te bereiken.

Zorginstituut toetst kwaliteitsstandaarden

In de Wegiz staat dat de afspraken in kwaliteitsstandaarden het fundament vormen voor de elektronische gegevensuitwisseling. In kwaliteitsstandaarden maken zorgverleners, patiënten en verzekeraars afspraken over wat goede zorg is. En welke informatie wanneer moet worden uitgewisseld. Zorginstituut Nederland toetst deze kwaliteitsstandaarden en publiceert deze in het Openbaar Register.

Verplichte gegevensuitwisselingen

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft samen met alle partijen in de zorg een Meerjarenagenda Wegiz opgesteld. Daarin is bepaald welke gegevensuitwisselingen de komende periode prioriteit hebben. De eerste gegevensuitwisseling ‘elektronisch voorschrijven door huisartsen’ is vanaf 1 januari 2024 verplicht.

Op de pagina ‘Wegiz: elektronische gegevensuitwisseling’ van de website Zorginzicht staat meer informatie over de Wegiz.