Opvragen kwaliteitsgegevens gezondheidszorg uit Openbare Database voor professioneel gebruik

In de Openbare Database bij het Zorginstituut Nederland staat een grote hoeveelheid gegevens over de kwaliteit van zorg. De informatie uit de Openbare Database is voor iedereen toegankelijk. De bestanden zijn bedoeld voor de professionele gebruiker van kwaliteitsgegevens; onderzoekers, zorgverzekeraars en zorgaanbieders maken er gebruik van. De informatie uit de database is voor de consument niet direct inzichtelijk en bruikbaar; pas na het gebruiksklaar maken voor presentatie aan zorgconsumenten worden de gegevens via websites als ZorgkaartNederland aangeboden. De database is te raadplegen via de website Zorginzicht.