Opvragen openbare data kwaliteitsgegevens gezondheidszorg voor professioneel gebruik

In de openbare data van Zorginstituut Nederland staan een grote hoeveelheid gegevens over de kwaliteit van zorg. Deze informatie is voor iedereen toegankelijk. De bestanden zijn bedoeld voor de professionele gebruiker van kwaliteitsgegevens; onderzoekers, zorgverzekeraars en zorgaanbieders maken er gebruik van. De informatie uit de openbare data is voor de consument niet direct inzichtelijk en bruikbaar; pas na het gebruiksklaar maken voor presentatie aan zorgconsumenten worden de gegevens via websites als ZorgkaartNederland aangeboden. De openbare data is te raadplegen op de website Zorginzicht.