Standpunt torische lenzen bij staar met astigmatisme

Dit standpunt geeft aan of het implanteren van intra-oculaire torische lenzen bij cataract in combinatie met astigmatisme voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk en aan de overige criteria van de Zorgverzekeringswet. Het is een update van een standpunt met dezelfde vraagstelling uit 2010. Destijds was de interventie geen zorg conform de stand van de wetenschap en praktijk. 
Zorginstituut Nederland constateert dat het plaatsen van een intra-oculaire lens (staaroperatie) behoort tot de meest frequent door oogartsen uitgevoerde operaties en derhalve zorg is zoals medisch specialisten plegen te bieden.
We constateren tevens dat het plaatsen van torische intra-oculaire lenzen bij patiënten met staar in combinatie met astigmatisme voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk.