Programmaplan Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg

Het hoofddoel van het samenwerkingsprogramma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg is de informatievoorziening over de implementatie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg verbeteren. Iedere belanghebbende partij in de keten moet hierdoor tijdig over de juiste informatie kunnen beschikken om zodoende goed invulling te geven aan de eigen rol bij het verbeteren van de kwaliteit van verpleeghuiszorg voor de burger.