Criteria voor beoordeling therapeutische waarde

Naschrift bij de term 'minderwaarde'

Sinds maart 2021 gebruikt het Zorginstituut niet langer de term ‘minderwaarde’ bij pakketbeoordelingen. In plaats daarvan gebruiken we nu de term ‘voldoet niet aan de stand van de wetenschap en praktijk’. In een aantal openbare documenten staat nog de oude term ‘minderwaarde’. Dit passen we bij een volgende update aan. Het gaat om de documenten: