Terugblik geneesmiddelenbeoordelingen 2022 - Artikel Zorginstituut Magazine maart 2023

Het Zorginstituut beoordeelt nieuwe geneesmiddelen en adviseert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport of een medicijn vanuit het basispakket vergoed kan worden. Dit artikel uit het Zorginstituut magazine maart 2023 beschrijft hoe het Zorginstituut te werk gaat en welke afwegingen worden gemaakt.

De afbeelding toont mappen in verschillende kleuren, grafieken, een medicijn en een notitie met de titel 'toelating basispakket'.
Beeld: ©Zorginstituut Nederland