Naar passende zorg bij fysio- en oefentherapie - Artikel Zorginstituut Magazine maart 2023

In een recent advies beschrijft het Zorginstituut een programmalijn die het mogelijk maakt om langs de principes van passende zorg eerstelijns fysio- en oefentherapeutische zorg toe te laten tot de basisverzekering. Voordat het Zorginstituut een eindadvies kan opstellen, moeten partijen nog 3 randvoorwaarden invullen.

De afbeelding toont een vrouw die op haar buik op een behandeltafel ligt en gemasseerd wordt op haar rug door haar therapeut.
Beeld: ©Zorginstituut Nederland