FMS en Zorginstituut in gesprek over de toekomst van de zorg - Artikel Zorginstituut Magazine december 2022

Peter Paul van Benthem, voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en Sjaak Wijma, voorzitter van het Zorginstituut, geven in dit interview hun mening over de rollen van de medisch specialist en het Zorginstituut in het kader van de schaarste van zorg. 

Je ziet Peter Paul van Benthem en Sjaak Wijma naast elkaar in pak.
Beeld: ©Zorginstituut Nederland