Brief aan minister VWS met reflectie Zorginstituut en NZa op IZA

In deze brief geven Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit hun reflectie op het Integraal Zorgakkoord (IZA).