Luisteren naar kinderen - Artikel Zorginstituut Magazine oktober 2022

Het Zorginstituut heeft zeven aanvragen gehonoreerd voor de subsidieregeling ‘Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen’. De projecten zijn erop gericht om kinderen van vier tot achttien jaar een grotere stem te geven in hun behandeling. De komende twee jaar gaan de aanvragers uitzoeken hoe ze Samen beslissen op basis van uitkomstinformatie ook met kinderen kunnen realiseren.