Bureau & Bed - Artikel Zorginstituut Magazine oktober 2022

Hoe pakken de adviezen, richtlijnen, handreikingen of standpunten van het Zorg­instituut in de praktijk uit? In hoeverre sluit dat wat ‘aan het bureau’ is bedacht aan op  de dagelijkse praktijk ‘aan het bed’? Deze keer ‘Empower2Decide’, een van de projecten gesubsidieerd in het kader van het stimuleringsprogramma Samen beslissen.

Je ziet Marloes Zuidgeest, een lachende vrouw met bruin haar en groen t-shirt met jeans en een laptop. Daarnaast zie je Sasja Mulder, een lachende vrouw in een wit pak van het Radboud UMC bij het bed van een patient
Beeld: ©Zorginstituut Nederland