Jaaroverzicht Zorginstituut 2017

Het Zorginstituut begon het jaar 2017 in een andere vorm en hoedanigheid. De overdracht van de burgerregelingen naar het CAK in Den Haag was per 1 januari definitief voltooid. Dat betekende het afscheid van een groot deel van onze medewerkers.
Zo startten we in 2017 met een afgeslankte organisatie, een nieuwe situatie met een eenduidiger focus: we zorgen ervoor dat burgers, goed geïnformeerd, waar voor hun premiegeld krijgen en dat daarmee de miljarden die we uit de zorgfondsen verdelen niet alleen rechtmatig, maar ook doelmatig worden besteed. Onze bijdrage aan de publieke doelen in de gezondheidszorg: kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg.